Personvernerklæring

Sist endret: 27.09.21.

Når du bruker nettsiden vår og/eller er i kontakt med oss vil vi behandle personopplysninger om deg. Nedenfor finner du derfor informasjon om personopplysninger som samles inn, hvorfor vi gjør dette og dine rettigheter knyttet til behandlingen av personopplysningene.

Behandlingsansvarlig for personopplysningene vi behandler er selskapets Daglig leder, Naveed Muradi.


Kontaktinformasjonen til Naveed Muradi er:

E-post: nmuradi@femlone.com

Mobiltelefon: +47 468 05 783

For spørsmål du måtte ha om vår behandling av dine personopplysninger kan du kontakte Naveed Muradi.

1. Hvem vi behandler personopplysninger om

Vi samler inn personopplysninger som navn, adresse, telefonnummer, og e-postadresse.

Vi samler også inn personopplysninger om besøkende på våre nettsider.

2. Hvorfor samler vi inn personopplysninger og hva informasjonen brukes til

Vi samler inn og bruker dine personopplysninger til ulike formål avhengig av hvem du er og hvordan vi kommer i kontakt med deg. Vi samler inn personopplysninger til formålene angitt her:

  1. Oppfylle våre avtaler med deg som kunde, herunder levere de tjenester og produkter du har bestilt. Vi behandler opplysningene på grunnlag av avtale med deg.
  2. Sende ut markedsføring, nyhetsbrev og gi informasjon om vår virksomhet per e-post eller telefon. Behandlingen skjer på grunnlag av avtale med deg.
  3. For å kunne forbedre nettsidens funksjonalitet, brukeropplevelse og innhold, samler og analyserer vi data om din og andre brukeres atferd. Vi behandler opplysningene på grunnlag av en interesseavveining.
  4. Besvare henvendelser som kommer inn til oss. Navn, telefonnummer, e-postadresse og eventuelle personopplysninger som måtte følge av henvendelsen. Behandlingen av personopplysninger skjer på grunnlag av en interesseavveining. Vi har vurdert det slik at dette ofte er nødvendig for oss for å hjelpe deg med det du lurer på.

3. Utlevering av personopplysninger til andre

Vi gir ikke personopplysningene dine videre til andre med mindre det foreligger et lovlig grunnlag for slik utlevering. Eksempler på slikt grunnlag vil typisk være en avtale med deg eller et lovgrunnlag som pålegger oss å gi ut informasjonen. For å kunne oppfylle våre forpliktelser etter oppdragsavtalen, utleveres nødvendige opplysninger til våre samarbeidspartnere. For å gi deg en bedre brukeropplevelse på nettsiden vår, benytter vi informasjonskapsler utstedt av tredjepart. Ved kampanjer kan vi i tilfeller også dele e-post eller telefonnummer med mediebyrået vårt. Dette fordrer at vi i forkant har hentet inn samtykke fra deg på at det kan brukes til det formålet. All behandling av personopplysninger som vi foretar skjer innenfor EU/EØS-området.

4. Lagringstid

Vi lagrer dine personopplysninger hos oss så lenge det er nødvendig for det formål personopplysningene ble samlet inn for. Dette betyr for eksempel at personopplysninger som vi behandler på grunnlag av ditt samtykke slettes, hvis du trekker ditt samtykke. Personopplysninger vi behandler for å oppfylle en avtale med deg slettes når avtalen er oppfylt og alle plikter som følger av avtaleforholdet er oppfylt.

5. Dine rettigheter når vi behandler personopplysninger om deg

Du har rett til å kreve innsyn, retting eller sletting av personopplysningene vi behandler om deg. Du har videre rett til å kreve begrenset behandling, rette innsigelse mot behandlingen og kreve rett til dataportabilitet. Du kan lese mer om innholdet i disse rettighetene på Datatilsynets nettside: www.datatilsynet.no. For å ta i bruk dine rettigheter må du kontakte oss skriftlig per e-post. Vi vil svare på din henvendelse til oss så fort som mulig, og senest innen 30 dager. Du kan til enhver tid trekke tilbake ditt samtykke for behandling av personopplysninger hos oss. Den enkleste måten å gjøre dette på, er å kontakte oss per e-post.

6. Klager

Dersom du mener at vår behandling av personopplysninger ikke stemmer med det vi har beskrevet her eller at vi på andre måter bryter personvernlovgivningen, så kan du klage til Datatilsynet. Du finner informasjon om hvordan kontakte Datatilsynet på Datatilsynets nettsider: www.datatilsynet.no.

7. Endringer

Hvis det skulle skje endring av våre tjenester eller endringer i regelverket om behandling av personopplysninger, kan det medføre forandring i informasjonen du er gitt her. Hvis vi har dine kontaktopplysninger vil vi gjøre deg oppmerksom på disse forandringene. Ellers vil oppdatert informasjon alltid finnes lett tilgjengelig på vår nettside.